Privacyverklaring

Abiom hecht een groot belang aan je privacy en een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. We doen daarom ons uiterste best om je met deze privacyverklaring in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat je rechten in dit verband zijn.

Deze versie van deze privacyverklaring 12/06/2023

2.            Wie zijn wij?

3.            Toepassingsgebied

4.            Waarom en hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

4.1         Gebruik van onze website

4.2         Contact via website       

4.3         Beheer van klantenrelaties        

4.4         Organisatie evenementen

4.5         Foto’s, mails en videomateriaal van beurzen en evenementen

4.6         Werving en selectie       

4.7          Beheer van leveranciersrelaties (incl. prospectie nieuwe leveranciers)

4.8         Aankopen in onze webshop

5             Delen van persoonsgegevens met derden          

6             Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EER

6.1          Sociale media

6.2          Plug-ins

7             Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

8             Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

8.1          Recht op inzage:

8.2          Recht op verbetering:

8.3          Recht op beperking van de verwerking:

8.4          Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

8.5          Recht op bezwaar:          10

8.6          Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid):

8.7          Recht op het intrekken van je toestemming:

8.8          Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens bij geautomatiseerde individuele besluitvorming:

9             Bij wie kan ik met verdere vragen of eventuele klachten rond privacy terecht?

10           Aanpassingen aan de privacyverklaring

2.Wie zijn wij?

“Wij”, “We”,  “ons” of “onze” betekent Abiom Communication Systems BVBA (afgekort “Abiom”), met maatschappelijke zetel te Oostjachtpark 18 te 9100 Sint-Niklaas en ondernemingsnummer BE 0897.979.280.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst één van jouw rechten uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons per e-mail naar privacy@Abiom.be

3.Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op de marketingactiviteiten en de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

Als je onze events bezoekt en/of in contact met ons staat is het mogelijk dat er bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende verwerkingsactiviteiten die mogelijk op jou van toepassing zijn.

4.1 Gebruik van onze website

Wanneer je onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens verwerken met behulp van online technieken zoals cookies, trackers, scripts en soortgelijke technologieën (hierna ‘cookies’ genoemd). Het kan gaan om (1) essentiële cookies die strikt noodzakelijk zijn om een bericht te verzenden via een elektronisch communicatienetwerk, om de beveiliging van onze website te garanderen of informatie op te slaan over het verlenen van een uitdrukkelijk door jou gevraagde dienst; (2) functionele cookies die je gebruik van onze website verder vorm geven; (3) analytische cookies om je gebruik van onze website te meten en analyseren; (4) marketing cookies om je (gepersonaliseerde) advertenties te bezorgen; en (5) andere cookies van derde partijen die we op onze website toestaan.

Meer informatie hieromtrent vind je in onze cookieverklaring.

4.2 Contact via website

Toestemming – Op onze website zijn contactformulieren beschikbaar om met ons in contact te treden. Je kan ons ook altijd bereiken via e-mail of telefoon. We verwerken deze persoonsgegevens om je contactverzoek te behandelen maar hebben geen zicht of controle over eventuele andere persoonsgegevens die je ons meedeelt via de open invulvelden. We verzoeken je hier geen vertrouwelijke of gevoelige gegevens in mee te delen.

Deze verwerking gebeurt op basis van je toestemming. Weet dat je die te allen tijde kan intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van je toestemming.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
  • Identificatie- en contactgegevens
  • Andere gegevens zoals mogelijks ter sprake gekomen tijdens verdere contacten:
   • Beroepsgerelateerde gegevens
   • Vrijetijdsbesteding en -interesses
   • Persoonlijke bijzonderheden
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van jou bij het invullen van ons contactformulier
 • Hoe lang bewaren we ze?  Tot 1 jaar na afhandeling van het contactverzoek plus de archiveringstermijn van de daaraan gerelateerde communicatie (zoals e-mails) te archiveren
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)? Partners of sponsors van het evenement.
 • Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan?  Nee
 • Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER? Nee

4.3 Beheer van klantenrelaties

Gerechtvaardigd belang – Abiom is steeds op zoek naar nieuwe klanten, legt hiervoor actief nieuwe contacten en bouwt aan relaties met bestaande klanten. In het kader daarvan worden je persoonsgegevens verwerkt (bv. om je uit te nodigen voor andere vormen van communicatie, een beurs, een evenement…)

Deze verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van Abiom. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij ‘recht op bezwaar’ in het hoofdstuk ‘Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen’.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
  • Identificatie- en contactgegevens
  • Andere gegevens zoals mogelijks ter sprake gekomen tijdens verdere contacten:
   • Beroepsgerelateerde gegevens
   • Vrijetijdsbesteding en -interesses
   • Persoonlijke bijzonderheden
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van jou
 • Hoe lang bewaren we ze? Tot 3 jaar na afhandeling van een laatste opdracht of contact
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)? Partners of sponsors van het evenement.
 • Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan?  Nee
 • Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER? Nee

4.4 Organisatie evenementen

Toestemming – Wanneer je je inschrijft voor één van onze beurzen of evenementen worden voor de afhandeling van je inschrijving en de organisatie van het evenement persoonsgegevens verwerkt.

Deze verwerking gebeurt op basis van je toestemming. Je hebt op elk moment de mogelijkheid om de gegeven toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment dat de intrekking plaatsvond. Concreet betekent dit dat je toestemming geldig blijft voor alle eerder evenementen, waaraan je reeds deelnam, maar je naar de toekomst toe niet meer voor evenementen wordt uitgenodigd.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • Identificatie- en contactgegevens
  • Andere gegevens zoals mogelijks spontaan meegedeeld:
   • Beroepsgerelateerde gegevens
   • Vrijetijdsbesteding en -interesses
   • Persoonlijke bijzonderheden
   • Allergiën of dieetwensen
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van jou
 • Hoe lang bewaren we ze? We bewaren de persoonsgegevens over je deelname tot maximaal 1 jaar na plaatsvinden van het evenement.
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)? Partners en sponsors van het evenement.
 • Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan? Nee
 • Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER? Nee

4.5 Foto’s, mails en videomateriaal van beurzen en evenementen

Gerechtvaardigd belang – Abiom is steeds op zoek naar leuke foto’s en video’s van op evenementen om achter te verzenden naar de deelnemers of te gebruiken op Social Media. In het kader daarvan worden je persoonsgegevens verwerkt (bv. Foto’s die genomen worden op onze evenementen).

Deze verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van Abiom. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij ‘recht op bezwaar’ in het hoofdstuk ‘Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen’.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • Identificatie- en contactgegevens
  • Beeldmateriaal
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van jou
 • Hoe lang bewaren we ze? We bewaren de persoonsgegevens over je deelname tot maximaal 3 jaar na plaatsvinden van het evenement.
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)? Partners, sponsors van het evenement en Social Media partners.
 • Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan? Nee
 • Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER? Nee

4.6 werving en selectie

Toestemming voor (spontane) sollicitaties en het aanhouden van een wervingsreserve –Gerechtvaardigd belang voor actieve werving –

Wanneer je (spontaan) solliciteert voor een functie bij ons, verwerken wij persoonsgegevens over jou. We doen dit in functie van het rekruteren en selecteren van medewerkers voor openstaande of toekomstige vacatures. Deze verwerking (inclusief het aanleggen van een wervingsreserve) gebeurt op basis van je toestemming. Je hebt op elk moment de mogelijkheid om de gegeven toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment dat de intrekking plaatsvond.

Wanneer Abiom zelf actief werft, verwerkt Abiom persoonsgegevens over jou. Dit gebeurt enkel op basis van gegevens die publiek over jou beschikbaar zijn (bv. op platformen zoals LinkedIn en Google) of gegevens die aan ons bezorgd werden door derden. Deze verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van Abiom. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij ‘Recht op bezwaar’ in het hoofdstuk ‘Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen’.

Tot slot geven we mee we uitgaan van ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens in het kader van ons wervingsproces aan de met ons verbonden en geassocieerde vennootschappen door te geven. Dit doen we uiteraard steeds met het oog op het vinden van een voor jouw geschikte opdracht. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij ‘recht op bezwaar’ in het hoofdstuk ‘Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen’.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • Identificatie- en contactgegevens          
  • Andere gegevens zoals mogelijks vermeld op je CV:

§ Persoonlijke kenmerken

§ Sociale contacten

§ Psychische gegevens (cfr. een beschrijving van je persoonlijkheid of karakter)

§ Samenstelling van het gezin

§ Vrijetijdsbesteding en interessen

§ Academisch curriculum

§ Beroepsbekwaamheid

§ Professionele ervaring

§ Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties

§ Huidige betrekking

§ Loopbaan

§ Bedrijfskundegegevens (cfr. (gedeeltelijke) invaliditeit)

§ Huidig loon

§ Huidige extralegale voordelen

§ Rijgsregisternummer

§ …

 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van jou bij (spontane) sollicitatie, via derden zoals openbare platformen of tussenpersonen bij actieve werving.
 • Hoe lang bewaren we ze? We bewaren de persoonsgegevens over je sollicitatie tot maximaal 4 weken na sollicitatie. Indien je we je toestemming kregen voor opname in de wervingsreserve is dit 1 jaar.
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)? Verwerkers (zoals bijvoorbeeld rekruteringskantoren) waar we beroep op doen om te werven en selecteren.
 • Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan? Nee
 • Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER? Nee

4.7 Beheer van leveranciersrelaties (incl. prospectie nieuwe leveranciers)

Gerechtvaardigd belang – Abiom werkt samen met leveranciers, legt hiervoor actief nieuwe contacten en bouwt aan relaties met bestaande leveranciers. In het kader daarvan worden persoonsgegevens van medewerkers bij onze leveranciers (bv. accountmanagers) verwerkt.

Deze verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van ONDERNEMING. Je kan hiertegen steeds bezwaar maken volgens de voorwaarden zoals beschreven bij ‘recht op bezwaar’ in het hoofdstuk ‘Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen’.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
  • Identificatie- en contactgegevens
  • Andere gegevens zoals mogelijks ter sprake gekomen tijdens verdere contacten:
   • Beroepsgerelateerde gegevens
   • Vrijetijdsbesteding en -interesses
   • Persoonlijke bijzonderheden
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van jou via relatiebeheer
 • Hoe lang bewaren we ze? Tot 10 jaar na afhandeling van een laatste opdracht of contact
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)? Verwerkers (zoals bijvoorbeeld ons CRM-platform) waar we beroep op doen in het kader van ons relatiebeheer
 • Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan?  Nee
 • Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER? Nee

4.8 Aankopen in onze webshop

Uitvoering van een overeenkomst – Op onze website kun je digitaal aankopen doen. Wij verwerken je persoonsgegevens om je aankoop af te handelen (inclusief betaling te regelen) en het product / de dienst aan je te bezorgen.

Deze verwerking gebeurt omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
  • Identificatie- en contactgegevens
  • Financiële identificatiegegevens en transacties
 • Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens? Rechtstreeks van jou tijdens het aankoopproces.
 • Hoe lang bewaren we ze? We bewaren de persoonsgegevens voor de duur van de verwerking en uitvoering van je bestelling. Gegevens die we verplicht moeten opslaan overeenkomstig de wettelijke verplichtingen, statuten of contractuele vereisten op het gebied van bewaring zullen beperkt worden in plaats van dat ze gewist worden om te vermijden dat ze voor andere doelen gebruikt worden.
 • Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen (andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen)? Verwerkers waar we beroep op doen om je aankoop af te handelen en het product / de dienst aan je te bezorgen
 • Wordt er bij deze activiteiten aan geautomatiseerde individuele besluitvorming gedaan?  Nee
 • Is er bij deze activiteiten sprake van een doorgifte buiten de EER? Nee

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer je onze website bezoekt of als klant gebruik maakt van onze producten en diensten kan het zijn dat we in het kader daarvan beroep doen op derde partijen, zoals partners, verbonden en geassocieerde vennootschappen en leveranciers waaraan we je persoonsgegevens doorgeven. Deze derde partijen helpen ons onze producten en diensten te leveren, te ondersteunen, te ontwikkelen en inzicht te krijgen in het gebruik hiervan en leveren diensten zoals o.a. hosting, klanten- en technische ondersteuning, marketing, analyse, levering van content en/of het uitvoeren van onlinebetaling(en).

Het is bovendien mogelijk dat we in het kader van een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen ook gegevens delen (inclusief persoonsgegevens) met derde partijen. Wij delen de door jou verstrekte informatie, automatisch verzamelde informatie en informatie van anderen met deze derde partijen voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen hun diensten of ondersteuning te verlenen. Bij de hierboven beschreven activiteiten geven we per activiteit aan met welke categorieën derde partijen, andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen, we je persoonsgegevens delen.

Verder kan het zijn dat we toegang tot je gegevens moeten verstrekken of je gegevens moeten doorgeven omwille van een wettelijke verplichting. Dit aan autoriteiten, overheidsinstellingen of andere derden.

Tot slot geven we je gegevens mogelijks door indien dit in het kader van je vitaal belang nodig mocht blijken.

6. Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EER

Abiom probeert de doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) steeds te beperken.

Wanneer dit toch het geval zou zijn zullen we er in deze situatie zo snel als mogelijk voor zorgen dat deze doorgifte in overeenstemming met de AVG (door o.a. de aanwezigheid van een adequaatheidsbesluit in het betreffende land of het inregelen van een gepast alternatief, desgevallend aanvullende maatregelen, etc.) wordt gebracht.

We verwijzen voor de specifieke doorgiftes naar het hoofdstuk “Waarom en hoe verwerken wij je persoonsgegevens?”).

6.1. social media

Onze Website bevat de plug-ins van bepaalde sociale media kanalen waardoor Persoonsgegevens worden verzameld en doorgezonden aan deze sociale media kanalen. Wij stellen dan ook, samen met de sociale media kanalen, het doel en de middelen vast van deze verwerking van Persoonsgegevens, die aldus enkel en alleen bestaat in het verzamelen en door middel van doorzending verstrekken van uw Persoonsgegevens aan deze sociale media kanalen. Voor de verwerking van Persoonsgegevens na de doorgifte, is uitsluitend het relevante sociale media kanaal verantwoordelijk.

1.Wij maken op onze Website gebruik van de plug-ins van de volgende sociale media kanalen:

 • Facebook: meer informatie over wat Facebook met uw Persoonsgegevens doet vindt u terug op https://www.facebook.com/about/privacy.
 • LinkedIn: meer informatie over hoe LinkedIn uw Persoonsgegevens verwerkt vindt u terug op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Twitter: meer informatie over hoe Twitter uw persoonsgegevens verwerkt vindt u terug op https://twitter.com/privacy
 • Youtube: meer informatie over hoe YouTube omgaat met uw persoonsgegegevens vindt u terug op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

6.2 Plug-ins

Bij het gebruik van de plug-ins op onze Website, en voor wat betreft de verwerking die zal gebeuren door de desbetreffende sociale media kanalen, dient u zich ervan bewust te zijn dat uw Persoonsgegevens wel naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte kunnen worden doorgestuurd. Voor dergelijke verwerkingen kunnen wij niet verantwoordelijk worden geacht, aangezien wij de doeleinden van dergelijke verwerkingen niet bepalen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de privacy policies van de social media kanalen gelinkt aan deze plug-ins, zoals  vermeld wordt in artikel 6.1 van deze Privacy Policy. Let wel, de privacy policies van de desbetreffende sociale media kanalen kunnen van tijd tot tijd veranderen.

7. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of volgens de wettelijke verplichting die ons is opgelegd. We verwijzen voor de specifieke bewaartermijn naar het hoofdstuk “Waarom en hoe verwerken wij je persoonsgegevens?”).

8. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Abiom vindt het belangrijk dat je steeds zelf controle behoudt over de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rechten waarover je beschikt en beroep kan doen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond van die verwerking is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden of beperkingen gekoppeld zijn aan de uitoefening van onderstaande rechten. 

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, of informatie daaromtrent, kan je contact opnemen met privacy@abiom.be We geven dan ook meer informatie als er bepaalde modaliteiten gekoppeld zijn aan je verzoek. Voorts is het mogelijk dat we extra informatie vragen om je identiteit te verifiëren zodat je persoonsgegevens niet ten onrechte worden verwijderd of worden gedeeld met iemand die daar geen recht op heeft. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van jouw verzoek hierop te reageren. Indien wij niet binnen een termijn van één maand kunnen reageren en de termijn wensen te verlengen, of als wij geen gevolg zullen geven aan het verzoek, zullen wij jou daarvan in kennis stellen.

8.1 Recht op inzage:

In het geval dat wij je persoonsgegevens verwerken, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze privacyverklaring. Je hebt het recht van ons een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar word je kosteloos bezorgd, maar bij herhaaldelijke vraag behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

8.2 Recht op verbetering:

Indien de persoonsgegevens die wij over jou bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, heb je het recht om deze informatie te laten corrigeren of, gelet op de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

8.3 Recht op beperking van de verwerking:

Je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt. Dit recht is van toepassing indien één van de volgende situaties zich voordoet:  

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;  
 • De verwerking is onrechtmatig maar je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; 
 • Wij hebben je persoonsgegevens niet meer nodig voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden maar jij hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of, 
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen een verwerking en vraagt ons tot beperking van de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of onze belangen zwaarder wegen dan die van jou.  

Naast ons recht om je persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:  

 • Met je toestemming;  
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;  
 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of 
 • Om redenen van openbaar belang.  

Vooraleer we de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens opheffen, word je daarover geïnformeerd. 

8.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

Indien de verwerking van je persoonsgegevens berust op jouw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht, heb je het recht om een kopie van je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaalleesbare vorm. Je hebt bovendien het recht om jouw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons aan een derde partij te laten bezorgen. Dit recht is niet van toepassing wanneer dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

8.5 Recht op bezwaar:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in de hierboven beschreven activiteiten. In het laatste geval kan dit enkel indien de activiteit gerelateerd is aan (1) de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend of (2) de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.  

Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden.  

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heb je het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien je zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doeleinde.

8.6 Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid):

Je hebt het recht om ons het wissen van je persoonsgegevens te verzoeken. Dit betekent dat de persoonsgegevens door ons zonder onredelijke vertraging moeten worden verwijderd. Dit recht is van toepassing indien één van de volgende situaties zich voordoet:  

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; 
 • Je trekt je toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
 • Je persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 
 • Wissing van je persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met Europees of Belgisch recht; 

Indien je ons verzoekt je persoonsgegevens te wissen, zullen wij de persoonsgegevens wissen tenzij één van de volgende situaties (uitzonderingen) zich voordoet:  

 • De verwerking kadert in het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; 
 • Het wissen is niet aan de orde gezien redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid; 
 • Het wissen is niet aan de orde gezien de nood aan archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden; 
 • Er geldt een wettelijke verplichting de gegevens te behouden; of, 
 • Het wissen is niet aan de orde gezien de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  

8.7 Recht op het intrekken van je toestemming:

Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Je toestemming intrekken proberen we zo eenvoudig mogelijk te maken en in de mate van het mogelijke even eenvoudig als het geven van je toestemming.

Wanneer je persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van een geautomatiseerde individuele besluitvorming en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben kan je ons verzoeken om je gegevens niet meer te gebruiken. Indien je je verzet tegen deze verwerking zullen we de verwerking stopzetten of beperken tenzij er dwingende redenen zijn om dat wel te doen.

Indien je na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds contact opnemen met ons op volgend e-mailadres: dpo@3headedgiant.be

Daarnaast heb je het recht om eventuele opmerkingen en opmerkingen of klachten over te maken aan de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Je kan dit doen in de EU-lidstaat waar je verblijft, de plaats waar je werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Omdat we een groot belang hechten aan onze onderlinge relatie verzoeken we je om steeds eerst contact met ons op te nemen zodat we een oplossing kunnen uitwerken voor wat aan de basis van je klacht ligt.

10. Aanpassingen aan de privacyverklaring

Onze organisatie en dus ook onze website zijn een dynamische en innovatieve omgeving. Deze privacyverklaring kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je persoonsgegevens op een andere manier zullen verzamelen of verwerken. Uiteraard brengen we je op de hoogte wanneer er belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.